Att tänka på

ATT TÄNKA PÅ

NÄR DU

BESTÄLLER

RELINING

När och varför man bör välja avloppsrelining

 

 

DET FINNS MÅNGA ANLEDNINGAR TILL ATT EN BESTÄLLARE VÄLJER ATT RELINA ISTÄLLET FÖR ATT STAMBYTA

 

Det är sällan en fråga om vad som håller längst, utan oftare en fråga om direkta kostnader, entrepenadstid och standard på de lägenheter där entrependaden ska utföras.

En väldigt bra anledning att relina är då omfattande renoveringar av våtutrymmen utförts (nya tätskikt, kakel, golvvärme etc) men där stammarna lämnats orörda. Då kan man med relining undvika kapitalförstöring för lägenhetsinnehavaren.

 

 

  • Begär in flera offerter
  • Undersök referenser
  • Ett seriöst bolag beskriver alltid möjliga problem som kan uppstå vid entrepenaden
  • Ett seriöst bolag kräver in ritningar av fastighetens rördragning samt inspekterar rören med kamera innan offert lämnas.
  • Ett stort fel många beställare gör är att välja metod enbart efter kostnad, tidsåtgång och de resultat man kan se i utställningsmontrar
  • Välj den som inger mest förtroende, inte den med lägst pris. Det lönar sig vanligtvis i längden